O tym, jak to robimy wszystko, żeby tylko nie ruszyć z miejsca