Marie Kondo subiektywnie, magia sprzątania subiektywnie