Pokój dla dzieci nadpobudliwych, z ADHD – Alicja Mateja