Nagranie spotkania 22 czerwca 2023r. – Alicja Mateja