Nagranie spotkania 29 czerwca 2023r. – Alicja Mateja